Vetllada de Nadal

21 de desembre del 1996

Restaurant «St. Jordi»

Canet de Mar

21h. al restaurant,               Riera de St. Domènec

(a uns 30mts. de la carretera)

Sopa de peix de roca

Pollastre amb prunes i pinyons

Pastís «St. Jordi»

Vi, aigua mineral

Cafè

Preu: 3.000'–ptes+IVA (sense extres)

chchchchchchc

Pastorets

Cantada de nadales

Tió i... tabola!

Cadascú ha de portar un modest regal.

Per apuntar-vos, telefoneu a la Lurdes Molina(427 34 70),

no més tard de dimarts, dia 17, a les 10h. de la nit.

En cas que porteu cotxe, digueu-li si hi teniu places lliures.