El Paraigua

Sopar final de curs

16 de juny del 2000

Centre Cívic «El Guinardó»

Av. Mare de Déu de Montserrat, 134

08041–BARCELONA

Tf.93–450 39 87

 

20h.                          Trobada

20h.30m.                Concert

Quartet de música vocal “Quarts de quatre”

21h.                        Sopar

Soparem de “catering”

Vins, begudes i cafès del bar del Centre Cívic

22h.30m.       Sessió fotogràfica 99-00

                Síntesi 99-00

                Projecte 00-01

Preu sopar: 3.500'–ptes.

Per apuntar-vos, telefoneu a Marisi Valverde

(93-450 13 05), no més tard de dimarts, dia 13, a les 10h. de la nit.

També podeu comunicar-li-ho per correu electrònic:

marisi@eresmas.com