per als preparadors


Per als Preparadors


Recordatori de les tasques en relació al web, carta i estadístiques del Paraigua

Tres Setmanes abans de la sortida

1.- Enviament de la carta segons el model habitual.

2.- Enviament del mapa de les sortides de dissabte i de diumenge. Pot ser l‘escan de la fotocòpia d’un mapa en paper amb la ruta senyalada o una imatge digital a la que s’ha afegit la ruta amb un programa de dibuix. Fins i tot pot ser una simple fotocòpia amb la ruta senyalada que s’envia per correu postal.

3.- Enviament de les dades per el càlcul del cost de transport: quilòmetres d'anada i tornada des de Barcelona, més quilòmetres de llançadores i moviments locals. I, si és el cas, el cost dels peatges,(nota A).

Posteriorment a la sortida.


4.- Enviament de la llista d’assistència a cada una de les dues excursions

Aquests enviaments s’han de fer a:
xcamp@telefonica.net


__________________________________________________________________________
(a)La fórmula del càlcul de despeses de viatges és el resultat d'aplicar el cost de 0,20€ per km a la totalitat de quilòmetres, afegir el cost dels peatges i repartir aquest cost entre 3,5 persones