CARTES CURS 2017-2018

 

Itinerari del Curs 2017-2018
2017-08 Besiberri, Vallibierna
2017-09 Tossa Plana de Lles
2017-10 Andorra
2017-11 Montseny
2017-12 Montserrat, dinar de Nadal
2018-01 Alt Empordà
2018-02 Bages
2018-03 Santes Creus
2018-04 Alt Urgell
2018-05 La Noguera
2018-06 Alt Bergada
2018-06 Sopar fi de curs
2018-08